Õpetasin kahele teise aasta juuksuriõpilasele föönisoengu tegemist. Eelnevalt olin läbi mõelnud, kuidas koolituse tahan üles ehitada. Kertti Viru jagas küll varasemalt koolituse tõhusamaks planeerimiseks 4C mudelit, kuid nii lühikese koolituse (2h) jaoks tundus mulle see liiast.

Üldiselt algavad koolitused teoreetilise osaga ja nii alustasin ka mina. Uurisin õpilastelt Kellylt ja Helinalt, missugune on nende kokkupuude föönisoengu tegemisega, mida nad peavad selle tegemise juures oluliseks jms. Teatud algteadmised olid neil küll olemas, aga alustasin ikka baasist.

Kirjeldasin, milline saab olema koolituse käik ja siis saingi alustada. Rääkisin teooriast ja kaasasin neid küsimustega. Püüdsin tekitada võimalikult vaba ja sõbraliku õhkkonna, et nad julgeks esitada ka nö rumalaid küsimusi (mida pole olemas), et nad saaksid koolituselt võimalikult palju uusi teadmisi ja oskusi. Siis järgnes praktiline osa, mille käigus jälgisin õpilaste tehnikat ja juhtisin tähelepanu nende nõrkadele külgedele, aga seda muidugi taas heatahtlikus ja jaatavas ja abistavas vormis (mitte “ära nii küll tee”, vaid “proovi hoopis niimoodi teha, siis on sul endal lihtsam ja tulemus veel parem).

Koolituse lõpetuseks küsisin, mis neile meelde jäi, kas nad said uusi teadmisi ja kordasime kogu töö käigu üle. Lõpetuseks täitsid õpilased tagasiside lehe.
Koolitus kulges mõnusas õhkkonnas, tundus, et õpilased jäid rahule ja said uusi teadmisi. Tundsin, et oleksin tahtnud rohkem aega koolituse läbi viimiseks, kuna teooria on samuti föönisoengu tegemisel väga oluline ja oleks tahtnud sellest rahulikumalt ja pikemalt rääkida ning veelgi rohkem õpilasi kaasa mõtlema panna.

Tundsin end enesekindlalt, mul on ka varasemalt olnud üksjagu esinemiskogemust ja olen ka koolitajana tööd teinud. Kui üldse millegi pärast muretsesin, siis pigem sellepärast, et kas sain ikka kõik olulise öeldud. Väga lahe oli, et tüdrukud olid ise õpihimulised ja haaratud. Neil oli küll erinev tase, kuid see ei seganud mõlemat juhendamast.

Üldises plaanis jäin enda ja õpilastega rahule.


Õpilased Helina ja Kelly


ᐊ TAGASI SISUKORDA